دوره مدیریت آموزش الکترونیکی


مدير آموزش الكترونيكي شغلي است كه در حوزه فناوري اطلاعات تعريف ميگردد و وظايفي از قبيل راه اندازي سيستم مديريت يادگيري (LMS) و بكارگيري امكانات آن را به منظور تعريف دوره هاي آموزشي، ثبت نام كارآموزان، تعريف نقش هاي مربيان و نظارت بر عملكرد آن ها، نظارت بر محتواي آموزشي دوره ها، نظارت بر جلسات آموزش آنلاين و حضوري (درصورت نياز)، تهيه گزارشات مديريتي از سيستم، مربيان و كارآموزان و تعامل با سازمان هاي ناظر را داراست. اين شغل با مشاغلي از قبيل مربي آموزش الكترونيكي و مدير آموزشگاه هاي فني و حرفه اي در ارتباط است .نام استاد:

تعداد جلسات: 10 جلسه

مدت زمان آموزش: 20 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
ورود و بکارگیری خدمات سیستم 3 ساعت
راه اندازی سیستم مدیریت یادگیری 3 ساعت
برنامه ریزی دوره های آموزشی 3 ساعت
برنامه ریزی کسب و کار 3 ساعت
برنامه ریزی و راهبری فعالیت های تولید محتوای الکترونیکی 4 ساعت
ارزیابی دوره های آموزشی 4 ساعت

ثبت نام