گردشگری


بسیار سفر باید….. صنعت گردشگری به عنوان متنوع ترین و بزرگترین صنایع درجهان، مهمترین منبع درآمد و ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است این صنعت که به عنوان موتور توسعه از آن نام برده می شود، به علت اهمیتی که از نظر اقتصادی، اجتماعی دارد روز به روز بیشتر موردتوجه قرار گرفته و امروزه یکی از پایه های اصلی و استوار اقتصاد جهان و از جمله صنایع مهم با رشد سریع در توسعه اقتصادی جهان است. دپارتمان گردشگری کهکشان با استفاده از تجارب ارزنده اساتید این حوزه، امکان ارتقاء مهارت در دوره های مختلف گردشگری را فراهم ساخته است.ثبت نام در کهکشان