امور مالی و بازرگانی


برای اینکه بتوانید در مورد عملیات تجاری و بازرگانی خود تصمیم بگیرید باید اول موقعیت خود را شناسایی کنید. ارقام و اطلاعات مالی و حسابداری به شما کمک خواهند کرد تا موقعیت خود را دریابید و بدانید در کدام جهت حرکت می کنید. امروزه با توجه به افزایش مبادلات و عملیات تجاری، کنترل حسابهای مالی یکی از ضروری ترین اقدامات اولیه هر بنگاه اقتصادی می باشد. بنابراین، داشتن حداقل دانش لازم برای انجام عملیات حسابداری یکی از نیازهای اصلی جوامع امروزی است.ثبت نام در کهکشان