بهداشت و ایمنی


امروزه فلسفه بهداشت و ایمنی با نگرشی نوین به مسائل بهداشتی، ایمنی وزیست محیطی، از اهمیت ویژه ای در توسعه همه جانبه کشور وپیشرفت و رشد جامعه انسانی برخوردار است. دپارتمان بهداشت و ایمنی کهکشان بر اساس اهدافی از جمله ارتقای سطح سلامتی کارکنان، افزایش ایمنی کارکنان، تجهیزات وتاسیسات و کاهش حوادث وآسیب های محیط های کاری، مجموعه کاملی برای علاقمندان فراهم آورده است.ثبت نام در کهکشان