خدمات آموزشی


در سال ۱۳۸۲ و در راستای توسعه فعالیت های آموزشی، دپارتمان خدمات آموزشی با بیش از 20 دوره مهارتی به مجتمع کهکشان اضافه شد که دوره مدیریت آموزشگاه و دوره مربیگری (پداگوژی عمومی) از برترین دوره های فوق می باشد. از آن سال تاکنون کهکشان با کسب رتبه ممتاز در بین آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای، به عنوان بهترین مرکز برگزار کننده دوره های پداگوژی و مدیریت شناخته شده است.

دوره مشاوره و هدایت آموزشی

استاد محمد ایمانی
5 جلسه
10 ساعت
مشاهده جزئیات دوره

دوره مربی برای تونیک

استاد محمد ایمانی
12 جلسه
24 ساعت
مشاهده جزئیات دوره

دوره آموزش حقوق شهروندی

استاد محمد ایمانی
10 جلسه
20 ساعت
مشاهده جزئیات دوره

دوره تهیه و تدوین پروپوزال

استاد محمد ایمانی
6 جلسه
12 ساعت
مشاهده جزئیات دوره

دوره سخنرانی حرفه ای

استاد محمد ایمانی
5 جلسه
10 ساعت
مشاهده جزئیات دوره

دوره پژوهشگر ماهر

استاد محمد ایمانی
10 جلسه
20 ساعت
مشاهده جزئیات دوره


ثبت نام در کهکشان