خدمات آموزشی


در سال ۱۳۸۲ و در راستای توسعه فعالیت های آموزشی، دپارتمان خدمات آموزشی با بیش از 20 دوره مهارتی به مجتمع کهکشان اضافه شد که دوره مدیریت آموزشگاه و دوره مربیگری (پداگوژی عمومی) از برترین دوره های فوق می باشد. از آن سال تاکنون کهکشان با کسب رتبه ممتاز در بین آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای، به عنوان بهترین مرکز برگزار کننده دوره های پداگوژی و مدیریت شناخته شده است.

دوره مشاوره و هدایت آموزشی

استاد محمد ایمانی
5 جلسه
10 ساعت
مشاهده جزئیات دوره

دوره آموزش حقوق شهروندی

استاد محمد ایمانی
10 جلسه
20 ساعت
مشاهده جزئیات دوره

دوره سخنرانی حرفه ای

استاد محمد ایمانی
5 جلسه
10 ساعت
مشاهده جزئیات دوره

دوره پژوهشگر ماهر

استاد محمد ایمانی
10 جلسه
20 ساعت
مشاهده جزئیات دوره


ثبت نام در کهکشان