مدیریت و مربیگری


دپارتمان مدیریت و مربیگری کهکشان با استفاده از تجارب کارشناسان و متخصصان مجرب در حوزه مدیریت و آموزش فنون و مهارتهای مربیگری و تدریس و با اتکا به بیش از دودهه فعالیت آموزشی، اقدام به برگزاری دوره های کلیدی مورد نیاز برای تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای کرده است و با کسب رتبه ممتاز در بین آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای، به عنوان بهترین مرکز برگزار کننده دوره های پداگوژی (مربیگری) و مدیریت شناخته شده است.ثبت نام در کهکشان