زبان های خارجه


یادگیری یک زبان خارجی به شیوه‌های مختلفی می‌توانند فرصت‌ها و چشم‌اندازهای شغلی شما را بهبود بخشند. با ظهور اینترنت و دنیای مجازی می توان با بسیاری از شرکت ها در سراسر جهان ارتباط برقرار کرد.‌ استخدام کارکنانی که حداقل یک زبانِ دیگر را می‌دانند، حیاتی است. هر چه تعداد زبان‌هایی که می‌دانید بیشتر باشد، شغل‌های بیشتری در انتظار شماست. وقتی در مقابل شخص دیگری برای استخدام قرار می‌گیرید، دانستن یک زبان، مهارت قابل قبولی است که شما را نسبت به سایر کاندیداها، متمایز می‌کند. دپارتمان زبانهای خارجی کهکشان با بهره گیری از تجارب ارزنده اساتید زبانهای خارجه زمینه ساز ارتقاء مهارت شما برای حضور در عرصه های بین المللی می باشد.ثبت نام در کهکشان