دپارتمان های کهکشان


آموزش های مهارتی یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار به ویژه در توانمندسازی سرمایه انسانی است. با توجه به اينكه رشد سريع تكنولوژي، تغييرات و تاثيرات عميقي در مسائل اجتماعي و اقتصادي بدنبال داشته است، اتخاذ روشهايي كه هماهنگ كننده برنامه هاي آموزشي با توسعه تكنولوژي و تأمين نيروي انساني ماهر و متخصص مورد نياز آن باشد، اجتناب ناپذير است. در همین راستا، دپارتمان های آموزشی مجتمع کهکشان به منظور توسعه دانش و مهارت های مورد نیاز بازار کار، به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند و با بهره گیری از اساتید مجرب و صاحب نظر در نه بخش اصلی فعالیت می کند.

دسته بندی فیلتر
همه
مدیریت و مربیگری
فنآوری اطلاعات
خدمات آموزشی
گردشگری
امور اداری
بهداشت و ایمنی
مدیریت صنایع
امور مالی و بازرگانی
زبان های خارجه

ثبت نام در کهکشان