دوره انجام عملیات کمک های اولیه


انجام عمليات كمك هاي اوليه شايستگي است درحوزه بهداشت و ايمني كه با كارهايي از قبيل ارزيابي مصدوم، احياء قلبي – ريوي، كنترل شكستگي و آسيب هاي عضلاني و آتل بندي، جلوگيري از خونريزي و بانداژ كردن زخم در ارتباط مي باشد.نام استاد:

تعداد جلسات: 5 جلسه

مدت زمان آموزش: 10 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
ارزيابي مصدوم 2 ساعت
احياء قلبي – ريوي 2 ساعت
كنترل شكستگي و آسيب هاي عضلاني و آتل بندي 3 ساعت
جلوگيري از خونريزي و بانداژ كردن زخم 3 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان