دوره بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی


کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی کسی است که علاوه بر آشنایی کامل به یک زبان تخصصی بین المللی شناخت کافی و کامل از بازاریابی – روحیات ملل – آداب معاشرت – فن‌بیان – مقررات ویزا و تورها – سیستم های حمل و نقل زمینی هوایی و دریایی و روابط انسانی داشته باشد.نام استاد:

تعداد جلسات: 20 جلسه

مدت زمان آموزش: 36 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
توانایی شناخت بازاریابی 4 ساعت
توانایی شناخت اصطلاحات و واژه های بازاریابی 4 ساعت
توانایی شناخت روحیات ملل 4 ساعت
توانایی شناخت آداب معاشرت 4 ساعت
توانایی شناخت فن بیان 4 ساعت
توانایی شناخت مقررات ویزا و تورها 4 ساعت
توانایی شناخت سیستم های حمل و نقل زمینی هوایی و دریایی 4 ساعت
توانایی شناخت روابط انسانی 4 ساعت
توانایی به کارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار 4 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان