دوره برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی


برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی یک شایستگی است که در آن آموزش لغات و عبارات و اصلاحات به زبان انگلیسی براي راهنمایان گردشگران خارجی صورت می گیرد. کارآموز پس از پایان دوره می تواند از عهده کارهایی چون بکارگیري صحیح کلمات، فونتیک و لهجه هاي استاندارد انگلیسی، بکارگیري صحیح لغات و عبارات متداول و برخی از اصطلاحات تخصصی رایج در گفتگوهاي روزمره گردشگري به زبان انگلیسی، مکالمه و محاوره روزمره با استفاده از لغات و برخی از اصطلاحات تخصصی رایج گردشگري به زبان انگلیسی برآید.نام استاد:

تعداد جلسات: 30 جلسه

مدت زمان آموزش: 60 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
بكارگيري صحيح كلمات، فونتيك و لهجه هاي استاندارد انگليسي 2 ساعت
بكارگيري صحيح لغات و عبارات متداول و برخي از اصطلاحات تخصصي رايج در گفتگوهاي روزمره گردشگري به زبان انگليسي 2 ساعت
مكالمه و محاوره روزمره با استفاده از لغات و برخي از اصطلاحات رايج گردشگري به زبان انگليسي 2 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان