دوره برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی


استاندارد برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی یک شایستگی از رشته گردشگری است که از عهده کارهای به کارگیری صحیح کلمات فونتیک و حروف الفبای انگلیسی- به کارگیری صحیح لغات و عبارات متداول در گفتگوهای روزمره به زبان انگلیسی- مکالمه و محاوره روزمره به زبان انگلیسی بر می آید.نام استاد:

تعداد جلسات: 30 جلسه

مدت زمان آموزش: 60 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
بكارگيري صحيح كلمات، فونتيك و لهجه هاي استاندارد انگليسي 12 ساعت
بكارگيري صحيح لغات و عبارات متداول و برخي از اصطلاحات تخصصي رايج در گفتگوهاي روزمره گردشگري به زبان انگليسي 12 ساعت
مكالمه و محاوره روزمره با استفاده از لغات و برخي از اصطلاحات رايج گردشگري به زبان انگليسي 12 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان