دوره راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)


راهنماي طبیعت گردي (اکوتوريسم) فردي است که مبادرت به راهنمايي گردشگران در طبیعت مي نمايید. راهنماي طبیعت گردي(اکوتوريسم) شغلي در حوزه گردشگري بوده که در آن ضمن ارتباط موثر با گردشگران به صورت مستقیم يا واسطه هايي مانند آژانس هاي گردشگري، با توجه به فعالیت هاي انجام شده و برنامه هاي سفري که انجام مي شود به صورت فردي و يا گروهي، نسبت به همراهي و راهنمايي گردشگران و گروه هاي طبیعت گردي در مسیر هاي طبیعت اقدام مي گردد. اين شغل با مشاغلي چون تور هاي طبیعت گردي، آژانس هاي مسافرتي و نیز هتلداري و مراکز ارائه دهنده خدمات مسافرتي و ديگر مشاغل مرتبط با حوزه گردشگري در ارتباط است.

راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم شامل کارهایی همچون شناخت اکوسیستم مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت شیوه استقرار زندگی در طبیعت شناخته حیات وحش تشخیص غارها کوه ها و زمین شناسی شناخت انواع اقلیم و آب و هوا شناخت گونه‌های گیاهی ایران شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت شناخته ورزش های مرتبط با طبیعت و شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست می باشد.نام استاد:

تعداد جلسات: 20 جلسه

مدت زمان آموزش: 36 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
شناخت اکوسیستم 3 ساعت
مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت 4 ساعت
شیوه استقرار زندگی در طبیعت 3 ساعت
شناخته حیات‌بخش 3 ساعت
تشخیص غارها کوه ها و زمین شناسی 3 ساعت
شناخت انواع اقلیم و آب و هوا 4 ساعت
شناخت گونه های گیاهی ایران 3 ساعت
شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت 3 ساعت
عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت 3 ساعت
اکوتوریسم و مناطق حفاظت شده 3 ساعت
شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست 4 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان