دوره راهنمای محلی


راهنمای محلی بومی شغلی از رشته گردشگری در حوزه خدمات می باشد که دارای شایستگی هایی شامل به کارگیری تعاریف و مفاهیم راهنمایی بومی محلی، تبیین جاذبه‌های تاریخی بومی، تبیین جاذبه‌های فرهنگی بومی، تبیین جاذبه‌های طبیعی بومی باشد و با استاندارد راهنمای محلی در ارتباط است.نام استاد:

تعداد جلسات: 20 جلسه

مدت زمان آموزش: 36 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
به‌کارگیری تعاریف و مفاهیم راهنمای محلی بومی 9 ساعت
تبیین جاذبه‌های فرهنگی بومی 9 ساعت
تبیین جاذبه‌های تاریخی بومی 9 ساعت
تبیین جاذبه‌های طبیعی بومی 9 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان