دوره راهنمای گردشگری به زبان اسپانیایی


راهنمای گردشگری به زبان اسپانیایی شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: بررسی تاریخچه پیدایش ایران، معرفی اقوام و قومیت های ایرانی به زبان اسپانیایی- بررسی ویژگی های سیاسی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی ایران به زبان اسپانیایی – بررسی ویژگی های صنایع دستی ایران به زبان اسپانیایی- بررسی ویژگیهای ابنیه تاریخی و سبکهای معماری ایران به زبان اسپانیایی – بررسی ویژگی های جاذبه های گردشگری و مناطق آزاد تجاری ایران به زبان اسپانیایی- بررسی قوانین و مقررات گردشگری، صدور ویزا و گذرنامه، اقامت، ورود و خروج کالا به زبان اسپانیایی- بررسی جغرافیا و اکوتوریسم مناطق مختلف گردشگری ایران به زبان اسپانیایی – توصیف اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی ایران به زبان اسپانیایی- معرفی غذاها و خوراک های ایرانی به زبان اسپانیایی- معرفی ادبیات ایران به زبان اسپانیایی- معرفی انواع اماکن اقامتی ایران به زبان اسپانیایی می باشد و با مشاغلی همچون: راهنمای عمومی گردشگری – راهنمای محلی – راهنمای موزه – راهنمای تخصصی فرهنگی – راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) در ارتباط است.نام استاد:

تعداد جلسات: 40 جلسه

مدت زمان آموزش: 80 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
بررسی تاریخچه پیدایش ایران، معرفی اقوام و قومیت های ایرانی به زبان اسپانیایی 6 ساعت
بررسی ویژگی های سیاسی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی ایران به زبان اسپانیایی 14 ساعت
بررسی ویژگیهای صنایع دستی ایران به زبان اسپانیایی 10 ساعت
بررسی ویژگیهای ابنیه تاریخی و سبکهای معماری ایران به زبان اسپانیایی 8 ساعت
بررسی ویژگیهای جاذبه های گردشگری و مناطق آزاد تجاری ایران به زبان اسپانیایی 8 ساعت
بررسی قوانین و مقررات گردشگری، صدور ویزا و گذرنامه، اقامت، ورود و خروج کالا به زبان اسپانیایی 8 ساعت
بررسی جغرافیا و اکوتوریسم مناطق مختلف گردشگری ایران به زبان اسپانیایی 4 ساعت
توصیف اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی ایران به زبان اسپانیایی 4 ساعت
معرفی غذاها و خوراکهای ایرانی به زبان اسپانیایی 4 ساعت
معرفی ادبیات ایران به زبان اسپانیایی 10 ساعت
معرفی انواع اماکن اقامتی ایران به زبان اسپانیایی 4 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان