دوره راهنمای گردشگری به زبان اسپانیایی


راهنمای گردشگری به زبان اسپانیایی شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های بررسی تاریخچه پیدایش ایران، معرفی اقوام و قومیت های ایرانی، بررسی ویژگی های سیاسی اقتصادی تاریخی و فرهنگی ایران، بررسی ویژگی های صنایع دستی ایران، بررسی ویژگی‌های ابنیه تاریخی و سبکهای معماری ایران، بررسی ویژگی‌های جاذبه گردشگری و مناطق آزاد تجاری ایران، بررسی قوانین و مقررات گردشگری صدور ویزا و گذرنامه اقامت ورود و خروج کالا، بررسی جغرافیا و اکوتوریسم مناطق مختلف گردشگری ایران -توصیف اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی ایران، معرفی غذا ها و خوراک های ایرانی، معرفی ادبیات ایران، معرفی انواع اماکن اقامتی ایران میباشد و مشاغلی همچون راهنمای عمومی گردشگری ،راهنمای محلی راهنمای موزه ،راهنمای تخصصی فرهنگی، راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم در ارتباط است.نام استاد:

تعداد جلسات: 20 جلسه

مدت زمان آموزش: 36 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
بررسی تاریخچه پیدایش ایران معرفی اقوام و قومیت های ایرانی به زبان اسپانیایی 3 ساعت
بررسی ویژگی های سیاسی اقتصادی تاریخی و فرهنگی ایران به زبان اسپانیایی 3 ساعت
بررسی ویژگی های صنایع دستی ایران به زبان اسپانیایی 4 ساعت
بررسی ویژگی‌های ابنیه تاریخی و سبکهای معماری ایران به زبان اسپانیایی 4 ساعت
بررسی ویژگی‌های جاذبه گردشگری و مناطق آزاد تجاری ایران به زبان اسپانیایی 3 ساعت
بررسی قوانین و مقررات گردشگری صدور ویزا و گذرنامه اقامت ورود و خروج کالا به زبان اسپانیایی 4 ساعت
بررسی جغرافیا و اکوتوریسم مناطق مختلف گردشگری ایران به زبان اسپانیایی 3 ساعت
توصیف اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی ایران به زبان اسپانیایی 3 ساعت
معرفی غذا ها و خوراک های ایرانی به زبان اسپانیایی 3 ساعت
معرفی ادبیات ایران به زبان اسپانیایی 3 ساعت
معرفی انواع اماکن اقامتی ایران به زبان اسپانیایی 3 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان