دوره شبکه


اين استاندارد دربر گيرنده و پوشش دهنده شيوه استانداردي مناسب به منظور پياده سازي شبكه است. عناصر شايستگي تهيه ليست قطعات و قطعات مورد نياز، انتخاب انواع كابل شبكه، نصب كارت شبكه، نصب مودم شبكه، نصب كابل شبكه، نصب Rack و نصب سخت افزار سرور در آن تشريح شده است. همچنين معيار عملكرد هر عنصر شايستگي نيز بر اساس استاندارد ملي حرفه اي احصا، گرديده است.نام استاد:

تعداد جلسات: 10 جلسه

مدت زمان آموزش: 20 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
آشنایی با مفاهیم پایه 1 ساعت
تهیه لیست قطعات مورد نیاز 1 ساعت
آشنایی با کابل ها و انتخاب انواع کابل شبکه 2 ساعت
نصب کارت شبکه 4 ساعت
نصب مودم شبکه 4 ساعت
نصب کابل شبکه 2 ساعت
نصب Rack 2 ساعت
نصب سخت افزار سرور 4 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان