دوره شهروند الکترونیکی (E-Citizen)


شهروند الکترونیک، فردي است كه توانايي استفاده از فناوري اطلاعات را در انجام امور روزمره خود داشته باشد و بتواند خدمات مورد نیاز خود را بااستفاده از سیستم هاي الکترونیکي از ادارات و مؤسسات ذيربط دريافت نمايد. بدين ترتیب براي رفع نیازها به شیوه ي آسان و كم هزينه، كلیه تراكنش هاي فردي به طريق الکترونیکي انجام می شود. با توجه به اين مهم، براي زندگي در جامعه اطلاعاتي نوين، توانايي ها و مهارت هاي خاصي در زمینه استفاده از ابزار هاي الکترونیکي كه علاوه بر انجام امور روزمره می تواند زمینه را براي پذيرفتن تکنولوژي هاي جديد آماده سازد.نام استاد:

تعداد جلسات: 10 جلسه

مدت زمان آموزش: 20 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
انتخاب تجهیزات الکترونیکی مناسب 2 ساعت
کار با سیستم عامل ویندوز 4 ساعت
کار با اینترنت 4 ساعت
دریافت خدمات آنلاین 4 ساعت
کار با تلفن های همراه 2 ساعت
کار با شبکه های اجتماعی 4 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان