دوره طراحی صفحات وب (CIW)


بكارگيري HTML و CSS در جهت طراحي، توسعه و مديريت يک وب سايت با استفاده از اصول گرافيكي در جايگزاري ترسيم ها، رنگ ها، قلم ها، CSS و جداول در مراحل طراحي كه با استفاده از تكنيک هاي مديريت محتوا و پنل وب سايت و شناخت دامنه ها جهت ارتباط مناسب با كاربران وب کاربرد دارد.نام استاد:

تعداد جلسات: 10 جلسه

مدت زمان آموزش: 20 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
تعیین اهداف و ایجاد طرح وب سایت 2 ساعت
بکارگیری HTML 3 ساعت
بکارگیری Style Sheet 3 ساعت
چیدمان و پیمایش Navigation صفحات 2 ساعت
مدیریت محتوا 3 ساعت
مدیریت وب سایت 4 ساعت
تصحیح عملکرد صفحات 3 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان