دوره طراحی محیط یادگیری مجازی Moodle


مودل محبوب ترین نرم افزار آموزش مجازی LMS است، زیرا سیستم مدیریت یادگیری مودل یک نرم افزار LMS انعطاف پذیر، (منبع باز) open source و رایگان است. با ۶۸ میلیون کاربردر سراسر جهان، مودل یک پلتفرم آموزشی کاربر پسند برای کاربردهای آموزش الکترونیکی است که به نیازهای یادگیری افراد در همه سازمانها کمک می کند.نام استاد:

تعداد جلسات: 10 جلسه

مدت زمان آموزش: 20 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
ایجاد پروفایل در پلتفرم مودل 2 ساعت
نحوه راه اندازی وب سایت درمودل 2 ساعت
آشنایی با فعالیت های مدیر وبسایت 4 ساعت
آشنایی با امکانات مودل در یادگیری الکترونیکی 4 ساعت
ایجاد دوره مجازی 4 ساعت
ایجاد کلاس همزمان مجازی 4 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان