دوره طراحی و نقشه کشی (Auto Cad)


کارور Auto CAD از مشاغل حوزه فناوري اطلاعات محسوب مي شود. وظايفي از قبيل نصب و راه اندازي نرم افزار، ترسيم و ويرايش طرح ها و نقشه ها، اندازه گذاري، ترسيم سه بعدي و چاپ را در بر دارد. اين شغل با مشاغل مدير طراحي، مهندس تجزيه و تحليل، معماران سيستم و مهندس ناظر در ارتباط است.نام استاد:

تعداد جلسات: 20 جلسه

مدت زمان آموزش: 36 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
نصب و راه اندازی نرم افزار 2 ساعت
ترسیم و تغییر اشیا 4 ساعت
اندازه گذاری 2 ساعت
استفاده از کتابخانه اشیا و منابع خارجی 4 ساعت
کار با لایه ها و استاندارد سازی 4 ساعت
ترسیم Layout ها و Plotting 4 ساعت
مدل سازی سه بعدی 4 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان