دوره فتوشاپ (Photoshop)


کارور Photoshop از مشاغل حوزه فناوری اطلاعات می باشد و شامل وظایفی از قبیل بکارگیری نرم افزار فتوشاپ، کار با ابزارهای فتوشاپ، کار با پالت لایه ها، ترسیم و نقاشی، کار با رنگ، نور و تصاویر، کار با فیلترها، کار با پالت ها و آماده سازی فایل جهت چاپ و نمایش دیجیتال می باشد.نام استاد:

تعداد جلسات: 10 جلسه

مدت زمان آموزش: 20 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
بکارگیری نرم افزار فتوشاپ و کار با ابزارها 2 ساعت
کار با پالت لایه ها 3 ساعت
ترسیم و نقاشی 2 ساعت
کار با رنگ، نور و تصاویر 3 ساعت
کار با فیلترها 3 ساعت
کار با پالت ها 4 ساعت
آماده سازی فایل جهت چاپ و نمایش دیجیتال 3 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان