دوره مدیریت اضطراب و بیان نافذ


مديريت اضطراب و بيان نافذ در حوزه خدمات آموزشي است و توانايي درك و شناخت عوامل برقراري ارتباط گفتاري موثر و موانع آن، آداب گفتگو، مديريت اضطراب در حين سخن گفتن مبتني بر نياز مخاطب را ايجاد مي كند.نام استاد: استاد محمد ایمانی

تعداد جلسات: 4 جلسه

مدت زمان آموزش: 8 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
ماهیت اضطراب 2 ساعت
راه های غلبه بر اضطراب 1 ساعت
بیان نافذ و گفتار تاثیرگذار 2 ساعت
نحوه گفتار و کاربرد زبان 2 ساعت
مباحث صدا و اختلالات تاثیر گذار 2 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان