دوره مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی


مدیر دفاتر خدمات مسافرتی شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های مدیریت برنامه ریزی سازماندهی و تامین نیروی انسانی، مدیریت روابط بین الملل در دفاتر خدمات مسافرتی، تجزیه و تحلیل مسائل مالی و دفاتر مسافرتی و کارآفرینی می باشد و با مشاغلی چون کارمند متوسط و پیشرفته دفاتر خدمات مسافرتی در ارتباط است.نام استاد:

تعداد جلسات: 20 جلسه

مدت زمان آموزش: 36 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
مدیریت برنامه‌ریزی در دفاتر خدمات مسافرتی 5 ساعت
سازماندهی و تامین نیروی انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی 5 ساعت
مدیریت روابط بین الملل در دفاتر خدمات مسافرتی 5 ساعت
مدیریت بازار جهانگردی در دفاتر خدمات مسافرتی 6 ساعت
تبیین وظایف تخصصی مدیر دفاتر خدمات مسافرتی 5 ساعت
تجزیه و تحلیل مسائل مالی در دفاتر خدمات مسافرتی 5 ساعت
تبیین کارآفرینی در دفاتر خدمات مسافرتی 5 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان