دوره مدیر مهد کودک


مدیر مهدکودک کسی است که توانایی مدیریت آموزشی مراکز پیش دبستانی را داشته و بتواند برنامه ریزی درسی و آموزشی، سازمان دهی و هماهنگی، رهبری، اداره مالی و بهداشتی، تحقیق و ارائه سمینارهایی در زمینه مدیریت و ساخت چند وسیله کمک آموزشی را در مهدکودک و مراکز پیش دبستانی انجام دهد.نام استاد: استاد

تعداد جلسات: 12جلسه

مدت زمان آموزش: 24 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
توانایی مدیریت آموزشی در مهدکودک و مراکز پیش دبستانی 3 ساعت
توانایی برنامه ریزی آموزشی در مهدکودک 4ساعت
توانایی سازمان دهی و ایجاد هماهنگی 3 ساعت
توانایی اداره بهداشتی و مالی مهدکودک 4 ساعت
توانایی تحقیق در زمینه مدیریت آموزشی 3 ساعت
توانایی تهیه و ساخت چند وسیله آموزشی 3 ساعت
توانایی پیشگیری از حوادث ،رعایت نکات ایمنی و بهداشتی 4 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان