دوره مربی آموزش الکترونیکی


مربي آموزش الكترونيكي شغلي است از حوزه فناوري اطلاعات كه در يك موسسه ي آموزش الكترونيكي به تدريس دوره در قالب فعاليت هاي آموزشي آنلاين، كلاس هاي مجازي و در صورت نياز آموزش حضوري اشتغال دارد. مربي آموزش الكترونيكي در محيط يك سيستم مديريت يادگيري (LMS) به تدريس اشتغال دارد و وظايفي از قبيل تهيه و بارگذاري منابع و محتواي آموزشي، تعريف و راهبري فعاليت هاي آموزشي فردي و گروهي يادگيرندگان، نظارت برفرآيند يادگيري مخاطبان و برگزاري آزمون هاي مياندوره و پاياني به عهده دارد.نام استاد:

تعداد جلسات: 6 جلسه

مدت زمان آموزش: 12 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
بکارگیری مفاهیم و ابزارها در آموزش های الکترونیکی 2 ساعت
اجرای دوره آموزشی الکترونیکی 2 ساعت
تولید محتوای آموزشی 4 ساعت
پشتیبانی از یادگیرندگان دوره الکترونیکی 2 ساعت
ارزشیابی و نظارت بر آموزش در یادگیری الکترونیکی 2 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان