دوره مربی برای تونیک


مربي براي تونيك شغلي است از مشاغل رشته خدمات آموزشي كه امكان فراگيري الفباي زبانهاي مختلف را از طريق حركت و لمس يا به كارگيري قوانين براي تو نيك امكان پذير مي سازد. اين شغل از طريق بازي ها، تفريحات اوقات فراغت و اجراي نمايش شادي آفريني كرده و با افسردگي مبارزه مي كند. براي تو نيك خلاقيت افراد را در توليد كالاها افزايش داده و عزت نفس و اتحاد به نفس را بالا مي برد. اين شغل بدون محدوديت جنسيتي، سني، جسمي و ذهني براي همگان به ويژه افراد در مناطق محروم و گروه هاي خاص كارآفريني مي نمايد. اين شغل مي تواند عاملي براي صلح و همبستگي بين ملت ها باشد.نام استاد:

تعداد جلسات: 12 جلسه

مدت زمان آموزش: 24 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
تعاریف و كدگذاري و كاربرد آن در براي تونيك 2 ساعت
بكارگيري مباني اصولي و اجراي تكنيك هاي براي تونيك 2 ساعت
كاربرد براي تو نيك در مشاغل زير مجموعه 2 ساعت
كاربرد براي تو نيك در تندرستي، تربيت بدني و ورزش 2 ساعت
كاربرد براي تو نيك در تن آرامي و ماساژ 2 ساعت
كاربرد براي تو نيك در آموزش الفبا و زبان هاي مختلف 4 ساعت
كاربرد براي تو نيك در اوقات فراغت، شادي آفريني، بازي ها و تفريحات 3 ساعت
كاربرد براي تو نيك در كارآفريني، خلاقيت، طراحي و توليد 3 ساعت
كاربرد براي تو نيك در نمايش، بازيگري و عروسك گرداني 2 ساعت
كاربرد براي تو نيك در مددكاري صلح و همبستگي افراد و ملت ها 2 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان