دوره مشاوره تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای


مشاوره تاسيس آموزشگاه شغلي ازحوزه مديريت آموزشي است كه وظايفي ازقبيل تشريح ساختار و طبقه بندي آموزش دركشور، ماموريت ورسالت سازمان، وضعيت فعلي آموزشگاه ها درمنطقه /شهر/استان، تكاليف و مفاد قانون كار، ضوابط اجرايي، طرح كسب و كار، منابع و استانداردهاي آموزشي، روش هاي آموزشي، دستورالعمل و ضوابط اجرايي آموزشي را بر عهده دارد.نام استاد:

تعداد جلسات: 5 جلسه

مدت زمان آموزش: 10 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
تبيين ساختار و طبقه بندي آموزش دركشور 1 ساعت
بررسي ضوابط و قوانين مرتبط با تاسیس آموزشگاه 2 ساعت
تدوين طرح كسب و كار (طرح توجيهي) 3 ساعت
آشنايي با منابع و استاندارد هاي آموزشي 2 ساعت
آشنایی با ارکان آموزشگاه و روش های آموزشی 2 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان