دوره مشاوره و هدایت آموزشی


مشاوره و هدايت آموزشي استانداردی در حوزه خدمات آموزشي بوده و شامل کارهايي چون شناخت سازمان آموزش فني و حرفه ای، بررسي مشاغل بازار کار و معرفي چشم انداز مشاغل، برقراری ارتباط با کارآموز و انجام مصاحبه، شناسايي و ارزيابي استعدادها و علايق، ارائه خدمات رهگیری اشتغال مهارت آموختگان، بکارگیری اصول مشاوره از طريق پورتال و بکارگیری اصول مشاوره فردی و گروهي مي باشد.نام استاد: استاد محمد ایمانی

تعداد جلسات: 5 جلسه

مدت زمان آموزش: 10 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
شناخت سازمان آموزش فنی و حرفه ای 1 ساعت
بررسی مشاغل بازار کار و معرفی چشم انداز مشاغل 2 ساعت
بکارگیری اصول مشاوره از طریق پورتال 2 ساعت
برقراری ارتباط با کارآموز و انجام مصاحبه 2 ساعت
شناسایی و ارزیابی استعدادها و علایق 2 ساعت
ارائه خدمات رهگیری اشتغال مهارت آموختگان 1 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان