دوره نگارنده متون خارجی (آئین نگارش)


نگارنده متون خارجی كسي است كه از عهده نگارش انواع پاراگراف، نامه هاي شخصي، نامه هاي رسمي، نامه هاي حرفه اي، نامه درخواست شغل و تحصيل در دانشگاه برآيد.نام استاد:

تعداد جلسات: 10 جلسه

مدت زمان آموزش: 20 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
توانایی تعيين اجزاء يك پاراگراف و ساخت جملات 3 ساعت
توانايي استفاده از ديكشنري و لغات با ساختارهاي مختلف 3 ساعت
توانايي نگارش انواع پاراگراف 3 ساعت
توانايي استفاده از منابع و ماخذ به زبان بيگانه 3 ساعت
توانايي نگارش نامه به روش هاي مختلف (شخصی، رسمی، حرفه ای) 6 ساعت
توانايي نگارش نامه درخواست شغل و تحصيل در دانشگاه 2 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان