دوره پداگوژی عمومی (مربیگری)


پداگوژي بعنوان يکي از شايستگي هاي مورد نیاز مربیان در ارائه دانش، مهارت و نگرش، انجام نیازسنجي آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، تهیه برنامه درسي و طرح درس، استفاده از فناوري آموزشي، اجراي آموزش و ارزشیابي آموزشي اطلاق مي گردد. روش ها و فنون تدریس (پداگوژی)، یکی از مهارت های مورد نیاز برای تدریس در آموزشگاه ها و از الزامات دریافت یا تمدید ابلاغ رسمی مربیگری می باشد.

 

 

اطلاعیه مهم:
با توجه به بخشنامه جدید سازمان فنی و حرفه ای، شرط اولیه فعالیت مربیان در  سال آینده (سال ۱۴۰۲)، اخذ کد شناسه مربیگری(ID) خواهد بود.
یکی از شرایط لازم برای اخذ این کد شناسه (ID)، گذراندن دوره پداگوژی (روش ها و فنون تدریس) می باشد.نام استاد:

تعداد جلسات: 8 جلسه

مدت زمان آموزش: 16 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
بررسی مفاهیم پایه آموزش 1 ساعت
تحلیل نیاز آموزشی و نیازسنجی در آموزش 1 ساعت
طراحی دوره آموزشی 2 ساعت
تهیه و تدوین طرح درس 3 ساعت
آشنایی و بکارگیری روش های تدریس در آموزش 3 ساعت
بکارگیری تکنولوژی آموزشی 2 ساعت
اجرای آموزش و مدیریت کلاس درس 2 ساعت
اجرای شیوه های ارزشیابی و آزمون 2 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان