دوره کارآفرینی در گردشگری


کارآفرینی در گردشگری شایستگی از حوزه گردشگری که شامل کارهایی از قبیل تبیین مفاهیم پایه کارآفرینی در گردشگری ایده یابی و کاربرد خلاقیت در گردشگری، چگونگی استفاده از فرصت‌های موجود در حوزه گردشگری- کاربرد مدل کسب و کار در گردشگری، کاربرد قوانین ثبت شرکت ها، کاربرد برند در صنعت گردشگری، بررسی نقش بازاریابی و تبلیغات در صنعت گردشگری می باشد.نام استاد:

تعداد جلسات: 20 جلسه

مدت زمان آموزش: 36 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
تبیین مفاهیم پایه کارآفرینی در گردشگری 5 ساعت
ایده یابی و کاربرد خلاقیت در گردشگری 5 ساعت
چگونگی استفاده از فرصت‌های موجود در گردشگری 5 ساعت
کاربرد مدل کسب و کار در گردشگری 6 ساعت
کاربرد قوانین ثبت شرکتها 5 ساعت
کاربرد برند در صنعت گردشگری 5 ساعت
بررسی نقش بازاریابی و تبلیغات در صنعت گردشگری 5 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان