دوره کارآفرینی


كارآفرين كسي است كه بتواند از عهده تشخيص فرصت هاي شغلي جديد كسب و كار و ارايه ايده هاي جديد درآمدزا، تدابير و روش هاي كاربردي لازم جهت خود اشتغالي (تبديل ايده به كالا يا خدمات و عرضه آنها توسط شخص كارآفرين) يا واگذاري ايده به ديگران و يا تاسيس يك بنگاه اقتصادي كوچك برآيد.نام استاد:

تعداد جلسات: 6 جلسه

مدت زمان آموزش: 12 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
توانايي تشخيص عوامل موثر محيط كار 1 ساعت
توانايي تشخيص فرصتهاي شغلي جديد كسب و كار و ارزيابي آن ها 1 ساعت
توانايي ايده پردازي، خلاقيت و نوآوري 1 ساعت
توانايي تحمل ابهام، پذيرش شكست و ريسك پذيري 1 ساعت
توانايي تشخيص رفتار كارآفرينامه و افراد كار آفرين 1 ساعت
توانايي تهيه نقشه كاري كامل و صحيح Business Plan 1 ساعت
توانايي تامين و تجهيز منابع (مالي- انساني- فني – اطلاعاتي) 2 ساعت
توانايي تاسيس بنگاه اقتصادي (توليدي، خدماتي و آموزشي) 2 ساعت
توانايي اداره يك بنگاه اقتصادي كوچك 1 ساعت
توانايي برقراري ارتباط اثربخش 1 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان