دوره ICDL درجه ۱ (Office)


دوره بين المللي كاربري كامپيوتر، كه از آن به عنوان سواد كامپيوتري ياد مي شـود، در واقـع اسـتانداردي جهـت شناسايي ميزان توانايي افراد در بكارگيري صحيح كامپيوتر مي باشد. اين استاندارد جهان با نام ICDL شناخته مي شود. ICDL به افراد بی تجربه در زمینه کامپیوتر، کمک می کند با فراگیری مفاهیم اولیه مهارت های کامپیوتری، ماهرانه و با اعتماد به نفس با کامپیوتر کار کنند.

كاربر ICDL درجه ۱ بخشی از دوره ICDL جامع می باشد که شامل شايستگي هاي کار با واژه پرداز Word ،كار بـا صـفحه گسترده Excel ،كار با پايگاه داده Access و ارائه مطلب باpoint Power مي باشد. اين شغل با كليـه مشـاغلي كه كاربردي كامپيوتر و كاربري كامپيوتر را دارند در ارتباط است.نام استاد:

تعداد جلسات: 12 جلسه

مدت زمان آموزش: 24 ساعت

سرفصل ها

عنوان مدت زمان
واژه پردازی با Word 6 ساعت
کار با صفحه گسترده Excel 6 ساعت
کار با پایگاه داده Access 8 ساعت
ارائه مطلب با Power Point 4 ساعت

ثبت نام


ثبت نام در کهکشان