درخواست مدرک


اغلب اوقات مهارت آموزان برای مهارت های تخصصی خود نیازمند مدارکی معتبر و قابل ترجمه در سطح جهانی می باشند. مدارک ارائه شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به دلیل دارا بودن کد بین المللی در سازمان جهانی کار(ILO) قابل ترجمه بوده و در ۱۸۷ کشور به رسمیت شناخته می شود. وجود کد ملی آموزش شغل بر روی این مدارک الزامی است و کد مذکور با کد درس مذکور در سامانه ملی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای به آدرس http://rpc.irantvto.ir همخوانی دارد و به گواهینامه های مهارت معروف است.
مهارت آموزان با گذراندن دوره در مجتمع کهکشان و شرکت در آزمونهای آنلاین سازمان فنی و حرفه ای که تاریخ آنها در طول سال از قبل تعیین شده و کسب نمره قبولی می توانند گواهینامه های مهارت از سازمان فنی و حرفه ای دریافت کنند. این گواهینامه ها در سایت رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به آدرس http://azmoon.portaltvto.com قابل استعلام می باشند.
برای آشنایی با نحوه دریافت گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای اینجا کلیک کنید.

صفحه رسمی ایران در سازمان بین المللی کار را در این لینک ILO مشاهده کنید.

ثبت نام در کهکشان